Casa a Vista Alegre

Casa Unifamiliar situada a la comarca del Maresme en la localitat de Tiana.

Esta construïda amb qualificació energètica A.

Sistema de ventilació creuada i renovació d´aire, també disposa de domotització intel·ligent a mes de col·locació de porxos per el màxim control tèrmic.

La estructures es diferencien en dos tipus de materials:

A sota rasant en formigó armat i la planta superior en fusta laminada.

Lloc de construcció: Carrer Vista Alegre, Tiana

Any: 2018